Sesja Rady Gmina Przesmyki – 29.04.2021

Sesja Rady Gmina Przesmyki – 29.04.2021 Sesja Rady Gmina Przesmyki – 29.04.2021
HD
2 years 55 Views
Category:
Description:

XXVIII sesja Rady Gminy w dniu 29 kwietnia 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Przesmykach, ul. 1 Maja 1 - sala konferencyjna


Materiały do filmu:

Informacja Komendanta Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2020 roku.
http://www.bip.przesmyki.pl/upload/XXVIII.2021.Informacja_KomendantaPolicji.pdf

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok
http://www.bip.przesmyki.pl/upload/XXVIII.2021.GOPS.sprawozdanie_ozps.pdf

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przesmykach za 2020 rok
http://www.bip.przesmyki.pl/upload/XXVIII.2021.GOPS.sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań w 2021 roku
http://www.bip.przesmyki.pl/upload/XXVIII.2021.GOPS.sprawozdanie_wrispz.pdf

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przesmyki za 2020 rok
http://www.bip.przesmyki.pl/upload/XXVIII.2021.Sprawozdanie_program_GPPiRPA.pdf

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok
http://www.bip.przesmyki.pl/upload/XXVIII.2021.Sprawozdanie_program_GPPN.pdf

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Przesmyki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.
http://www.bip.przesmyki.pl/upload/XXVIII.2021.Sprawozdanie_program_wspolpracy_z_OPP.pdf

Informacja z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przesmyki za 2020 rok
http://www.bip.przesmyki.pl/upload/XXVIII.2021.Informacja_KomisjaRewizyjna.pdf

Informacja z działalności Komisji Planowania i Finansów Rady Gminy Przesmyki za 2020 rok
http://www.bip.przesmyki.pl/upload/XXVIII.2021.Informacja_KomisjaPlanowania.pdf

Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami (26.01.2021r.- 28.04.2021r.)
http://www.bip.przesmyki.pl/upload/XXVIII.2021.Informacja_Wojta.pdf