Sesja Rady Gminy Siemiatycze - 05.05.2021

2 lat 46 wyświetleń
Kategoria:
Opis:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
3. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Siemiatycze.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany w budżecie Gminy na rok 2021;
2) zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COViD-19;
3) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemiatycze;
4) udzielenia pomocy finansowej Gminie Drohiczyn w 2021 roku,
5) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na 2021 rok,
6) wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siemiatycze;
7) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu w Bacikach Średnich;
1. Wolne wnioski.
2. Zamknięcie obrad.