Sesja Rady Gminy Adamów - 25.05.2021

Sesja Rady Gminy Adamów - 25.05.2021 Sesja Rady Gminy Adamów - 25.05.2021
HD
2 years 8 Views
Category:
Description:

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję na dzień 25 maja 2021 r. /wtorek/ na godzinę 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów XXX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad XXIX sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
- w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok,
- w sprawie w sprawie ustalenia opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Serokomla,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Serokomla.
7. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Anna Bartosiewicz