Sesja Rady Gminy Kąkolewnica - 10.06.2021

2 lat 93 wyświetleń
Kategoria:
Opis:

w dniu 10 czerwca 2021 roku o godz. 15:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci o pomordowanych w uroczysku „Baran”
4. Zamknięcie obrad .